top of page
  MUZICĂ  ACADEMICĂ 
  BIBLIOTECI ȘI ARHIVE

  Bibliotecile Sălii cu Orgă din Chișinău                                                                                
Biblioteca Orchestrei
                                                                                                                                    Naționale de Cameră
                                                                                                                                   a Republicii Moldova 
                                                     
                                                         
 
 
 
Victoria MELNIC,
                                                  doctor în studiul artelor,
 
                                                       profesor universitar

 

Moștenirea spirituală a unui neam reprezintă un valoros tezaur în care s-au acumulat de-a lungul anilor cele mai pregnante manifestări ale creativității și spiritualității poporului materializate prin activitatea artiștilor — anonimi și profesioniști — purtători și păstrători ai tradițiilor, dar și căutători de noi sensuri și valori. Un loc important în acest tezaur revine creației muzicale, atât celei de sorginte folclorică, cât și celei profesioniste. Proiectul științific Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare are menirea de a pune în valoare realizările înaintașilor noștri prin demersuri de cercetare științifică fundamentală și aplicativă. Primele au menirea de a obține noi cunoștințe despre creațiile folclorice culese pe parcursul deceniilor prin satele noastre, precum și despre operele muzicale semnate de compozitorii din Republica Moldova. Studiile aplicative își propun valorificarea pe diferite căi a acestui tezaur și aducerea lui în atenția celor interesați — muzicieni și melomani, profesioniști și amatori ai artei deopotrivă.

Catalogul creațiilor muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în biblioteca Orchestrei Naționale de Cameră întocmit de tânăra cercetătoare Natalia Chiciuc face parte din această a doua categorie de studii cu caracter aplicativ. Catalogul cuprinde informații exhaustive despre partiturile opusurilor ce se păstrează în incinta Sălii cu Orgă, unde își desfășoară activitatea Orchestra Națională de Cameră din momentul înființării colectivului — primăvara anului 1988 — și până în prezent. Aici se regăsesc lucrările interpretate de-a lungul timpului de acest colectiv, multe dintre ele fiind compuse special pentru orchestra în cauză. Doar câteva dintre cele 176 de partituri au fost editate în diferiți ani, restul materialelor muzicale păstrându-se în manuscrise originale: unele scrise de mâna compozitorilor, altele fiind copii autorizate de aceștia.

Colecția de partituri ale compozitorilor autohtoni din biblioteca Orchestrei Naționale de Cameră include lucrări în diferite genuri, apărute pe parcursul a 45 de ani (anii 1970–2015). Printre acestea găsim suite, simfonii, concerte, rapsodii, cicluri de piese, piese pentru orchestră și pentru diferite componențe cameral-instrumentale, dar și numere din lucrări scenice (operă, balet, operetă) sau creații vocale (romanțe, lieduri) în aranjament pentru voce și orchestră de coarde sau de cameră. Majoritatea partiturilor sunt lucrări originale semnate de compozitori chișinăuieni, însă alături de acestea găsim și o serie de transcripții ale unor creații semnate de autori celebri precum P. Ceaikovski, P. Mascagni, A. Dvořák ș.a.

Spre regret, nu toate lucrările interpretate cândva de Orchestra Națională de Cameră și-au găsit loc în biblioteca formației. Mulți autori și-au retras partiturile și știmele orchestrale după interpretare și le păstrează în bibliotecile personale, fapt ce îngreunează accesul interpreților și cercetătorilor la aceste materiale și împiedică libera circulație a informației muzicale.

Catalogul de față include numai creații semnate de compozitorii din Republica Moldova și reflectă doar componenta autohtonă a repertoriului Orchestrei Naționale de Cameră.

Pentru că în multe dintre partiturile incluse în catalog informația extramuzicală (titlul, genul, componența interpretativă etc.) a fost scrisă de autori în limba rusă, iar altele conțin informații în limba română, descrierea partiturilor este realizată în ambele limbi — română și rusă.

Publicarea catalogului de față reprezintă o acțiune importantă în încercările de promovare a creației muzicale naționale pe care și le-au propus membrii grupului științific care implementează proiectul instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
(MELNIC, V. Cuvâ
nt înainte. În: CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în Biblioteca Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova. Chișinău: Foxtrot, 2017, p.4–5).
                                                                                                                                     Biblioteca Orchestrei                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Naționale de Cameră   

                                                                                                                                    a Republicii Moldova

                                                       

                                                           

Natalia CHICIUC,

                                                              doctor în studiul

                                                     artelor și culturologie,

                                                             lector universitar

 

Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova a fost fondată în primăvara anului 1988 la iniţiativa dirijorului Alfred Gherșfeld, întrunind absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior muzical din Chişinău, Moscova sau Nijnii Novgorod (pe atunci Gorkii). De-a lungul anilor, formația a evoluat alături de numeroşi dirijori şi solişti invitaţi în Chișinău din întreaga lume muzicală, precum și a însoțit în turnee artistice internaționale vocaliști și instrumentiști dintre cei mai celebri.

În prezent, Orchestra Naţională de Cameră își desfășoară activitatea în cadrul Sălii cu Orgă și tot această instituție găzduiește și biblioteca formației, care cuprinde un repertoriu bogat în partituri și materiale orchestrale ce include toată muzica universală de cameră de la preclasici la contemporani.

O parte importantă a colecției — 176 lucrări — este constituită din creații semnate de compozitori autohtoni. Iar scopul acestui catalog — realizat în cadrul proiectului instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice — este să prezinte cele mai importante informații pentru respectivele opusuri: de la nume ale autorilor, titluri complete, ani de apariție, gen, instrumentație și părți componente până la detalii despre autorii textelor literare, după caz, sau despre forma fizică a partiturilor.

Pentru că o parte dintre indicațiile de referință au fost notate de compozitori în limba română, iar o alta în limba rusă, catalogul alfabetic este prezentat bilingv. În ambele tabele informația găsită pe partituri este înscrisă cu bold, iar cu caractere obișnuite este redactată cea recuperată de subsemnata autoare în baza unui șir de surse bibliografice sau informative, pentru care se aduc mulțumirile de rigoare compozitorilor, muzicologilor și bibliotecarilor dispuși să colaboreze. Alte detalii despre semnificațiile și abrevierile utilizate, precum și o listă alfabetică a compozitorilor se găsesc în compartimentele ce urmează acestei introduceri.
(CHICIUC, N. Introducere. În: CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în Biblioteca Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova. Chișinău: Foxtrot, 2017, p.6).

 

 
                                                                                                                                        Biblioteca Corului                                                                                                                                       

                                                                                                                                      Național de Cameră                                                                                                                                                                            

a                                                                                Republicii Moldova

 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Victoria MELNIC,                                                                                                                                 doctor în studiul artelor,                                                         profesor universitar

Moștenirea spirituală a unui neam reprezintă un valoros tezaur în care s-au acumulat de-a lungul anilor cele mai pregnante manifestări ale creativității și spiritualității poporului materializate prin activitatea artiștilor — anonimi și profesioniști — purtători și păstrători ai tradițiilor, dar și căutători de noi sensuri și valori. Un loc important în acest tezaur revine creației muzicale atât celei de sorginte folclorică, cât și celei profesioniste. Proiectul științific Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare are menirea de a pune în valoare realizările înaintașilor noștri prin demersuri de cercetare științifică fundamentală și aplicativă. Primele au menirea de a obține noi cunoștințe despre creațiile folclorice culese pe parcursul deceniilor prin satele noastre, precum și despre operele muzicale semnate de compozitorii din Republica Moldova. Studiile aplicative își propun valorificarea pe diferite căi a acestui tezaur și aducerea lui în atenția celor interesați — muzicieni și melomani, profesioniști și amatori ai artei deopotrivă.

Catalogul creațiilor muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în biblioteca Corului Național de Cameră întocmit de tânăra cercetătoare Natalia Chiciuc face parte din această a doua categorie de studii cu caracter aplicativ. Catalogul cuprinde informații exhaustive despre partiturile opusurilor ce se păstrează în incinta Sălii cu Orgă, unde își desfășoară activitatea Corul Național de Cameră din ianuarie 2006 până în prezent. Aici se regăsesc lucrările interpretate de-a lungul timpului de acest colectiv, multe dintre ele fiind compuse de altfel special pentru formația dată. Toate materialele muzicale se păstrează în manuscrise originale: unele scrise de mâna compozitorilor, altele fiind copii autorizate de aceștia.

Colecția de partituri ale compozitorilor autohtoni din biblioteca Corului Național de Cameră include lucrări în diferite genuri, apărute pe parcursul a 45 de ani (anii 1970–2015). Printre acestea găsim cântece, romanțe, suite și concerte corale, cantate, imnuri, muzică bisericească, madrigale scrise pentru cor a cappella, dar și lucrări compuse pentru cor și soliști, cor acompaniat de pian sau de diverse formații cameral-instrumentale și orchestrale. Majoritatea partiturilor sunt lucrări originale semnate de compozitori chișinăuieni, însă alături de acestea găsim și câteva prelucrări folclorice și colinde.

Spre regret, nu toate lucrările interpretate cândva de Corul Național de Cameră și-au găsit loc în biblioteca formației. Mulți autori și-au retras partiturile după interpretare și le păstrează în bibliotecile personale, fapt ce îngreunează accesul interpreților și cercetătorilor la aceste materiale și împiedică libera circulație a informației muzicale.

Catalogul de față include numai creații semnate de compozitorii din Republica Moldova și reflectă doar componenta autohtonă a repertoriului Corului Național de Cameră.

Pentru că în multe din partiturile incluse în catalog informația extramuzicală (denumirea, genul, componența interpretativă etc.) a fost scrisă de autori în limba română, iar altele conțin informații în limba rusă, descrierea partiturilor este realizată în ambele limbi — română și rusă.

Publicarea catalogului de față reprezintă o acțiune importantă în încercările de promovare a creației muzicale naționale pe care și le-au propus membrii grupului științific care implementează proiectul instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
(MELNIC, V. Cuvânt înainte. În: CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în Biblioteca Corului Național de Cameră a Republicii Moldova. Chișinău: Foxtrot, 2017, p.4–5).

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

Biblioteca Corului 

 

Național de Cameră

 

a Republicii Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia CHICIUC,

                                                             doctor în studiul

                                                     artelor și culturologie,

                                                             lector universitar

 

Corul Naţional de Cameră al Republicii Moldova a fost fondat în martie 2002 pe lângă Compania Union Fenosa, întrunind absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ muzical din Chişinău conduși de dna Ilona Stepan. De-a lungul anilor, formația a evoluat pe numeroase scene autohtone, dar și din întreaga lume muzicală, devenind unul dintre cele mai valoroase grupuri vocale din ţara noastră.

În prezent, Corul Naţional de Cameră își desfășoară activitatea în cadrul Sălii cu Orgă și tot această instituție găzduiește și biblioteca formației, care cuprinde un repertoriu bogat în partituri ce include cea mai valoroasă muzica universală corală și vocal-corală de la preclasici la contemporani.

O parte importantă a colecției — 76 lucrări — este constituită din creații semnate de compozitori autohtoni. Iar scopul acestui catalog — realizat în cadrul proiectului instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice — este să prezinte cele mai importante informații pentru respectivele opusuri: de la nume ale autorilor, titluri complete, ani de apariție, gen, componență interpretativă și părți componente până la detalii despre autorii textelor literare. Cât despre forma fizică a lucrărilor, toate partiturile în cauză sunt depozitate în manuscris.

Pentru că o parte dintre indicațiile de referință au fost notate de compozitori în limba română, iar o alta în limba rusă, catalogul alfabetic este prezentat bilingv. În ambele tabele informația găsită pe partituri este înscrisă cu bold, iar cu caractere obișnuite este redactată cea recuperată de subsemnata autoare în baza unui șir de surse bibliografice sau informative, pentru care se aduc mulțumirile de rigoare compozitorilor, muzicologilor și bibliotecarilor dispuși să colaboreze. Alte detalii despre semnificațiile și abrevierile utilizate, precum și o listă alfabetică a compozitorilor se găsesc în compartimentele ce urmează acestei introduceri.

(CICHIUC, N. Introducere. În: CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în Biblioteca Corului Național de Cameră a Republicii Moldova. Chișinău: Foxtrot, 2017, p.6).

Слайд39 (3) — копия — копия.JPG
Opera Снимок_2021-08-27_001009_organhall.md.png
Слайд39 (6) — копия.JPG
Opera Снимок_2021-08-27_000925_organhall.md.png
bottom of page