top of page


Masă rotundă științifică


PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII 
PATRIMONIULUI MUZICAL 
AL REPUBLICII MOLDOVA
(Ediția a II-a)


Invitație
Приглашение
 

Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
Programul_Masă rotundă științifică_PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII PATRIMONIULUI MUZICAL
bottom of page