top of page


Masă rotundă științifică


PROBLEME ACTUALE ALE SALVGARDĂRII 
PATRIMONIULUI MUZICAL 
AL REPUBLICII MOLDOVA
 
Invitație
Приглашение
 

ПРОГРАММА_27.10.2021 -1.jpg
ПРОГРАММА_27.10.2021 -2.jpg
ПРОГРАММА_27.10.2021 -3.jpg
ПРОГРАММА_27.10.2021-4.jpg
ПРОГРАММА_27.10.2021 -5.jpg
bottom of page