top of page

Cataloage editate:

 

  • CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în Biblioteca Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova. Chișinău: Foxtrot, 2017.


 

  • CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în Biblioteca Corului Național de Cameră a Republicii Moldova. Chișinău: Foxtrot, 2017.

 

  • CHICIUC, N. Creații muzicale ale compozitorilor autohtoni în bibliotecile Sălii cu Orgă: Catalog: Materialele proiectului științific Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Chișinău: Valinex, 2023. ISMN 979-0-3481-0087-6. ISBN 978-9975-68-485-9.

  • ЧОБАНУ-СУХОМЛИН, И., БАЛАБАН, Л. Музыкальные рукописи симфонических произведений в архивных фондах Республики Молдова: Материалы научного проекта Валорификация и сохранение путем оцифровки музыкальных коллекций академической и традиционной музыки Республики Молдова. Кишинэу: Valinex, 2023.

  • BALABAN, L., CIOBANU-SUHOMLIN, I. Manuscrise muzicale ale creațiilor simfonice în fonduri arhivistice din Republica Moldova: Materialele Proiectului științific Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Chișinău: Valinex, 2023.

  • BALABAN, L. Creații muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în biblioteca orchestrei simfonice a Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici”. Chișinău: Valinex, 2014. ISMN 979-0-3480-0205-7, ISBN 978-9975-68-245-9. 

  • BALABAN, L. Creații instrumentale în arhiva Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova. Catalogul. Chișinău: Valinex, 2019. 

 

  • BALABAN, L. Creații vocale în arhiva Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova. Catalogul. Chișinău: Valinex, 2019. 

bottom of page